Astuvan ukon profiili järveltä katsottuna – Profile of Astuvan ukko seen from the lake